Wyceny szkod po wypadku Podsdam, Brandemburg, Dessau (22)