Zakres Usług

Rzeczoznawca samochodowy Potsdam – Podsdam, Brandemburg, Dessau

Opiniowanie szkód komunikacyjnych po wypadkach za granicą (Podsdam, Brandemburg, Dessau

Rzeczoznawca samochodowy Potsdam jest regionalnym, niemieckim patnerem sieci MOTOEXPERT, który realizuje zlecenia na rzecz Klientów sieci. Wszyscy partnerzy MOTOEXPERT, specjalizują się w opiniowaniu i kosztorysowaniu szkód powypadkowych, jakim uległy osoby poszkodowane w zdarzeniach drogowych na terenie Unii Europejskiej (Niemcy, Podsdam, Brandemburg, Dessau

Klienci rzeczoznawcy samochodowego Potsdam i sieci MOTOEXPERT mogą liczyć na profesjonalną pomoc techniczną w zakresie wyceny niezawinionej szkody komunikacyjnej i kosztów jej naprawy. Każda opinia techniczna sporządzona przez sieć MOTOEXPERT jest opinią w pełni niezależną i daje osobie poszkodowanej szansę na szybkie przeprowadzenie procedury likwidacyjnej za granicą i uzyskanie należnego jej odszkodowania powypadkowego.

Osoby poszkodowane, które korzystają z usług technicznych rzeczoznawcy samochodowego Potsdam i sieci MOTOEXPERT, mogą zatem liczyć na wykonanie pełnoprawnej, obiektywnej i dokładnej opinii technicznej za granicą – bez konieczności transportowania uszkodzonego pojazdu do Polski. Powypadkowe opinie techniczne sporządzane przez MOTOEXPERT są uznawane przez zagraniczne towarzystwa ubezpieczeniowe, w związku z czym osoba poszkodowana może uzyskać oszkodowanie komunikacyjne bezpośrednio w kraju miejsca zdarzenia.

USŁUGI RZECZOZNAWCZE – MOTOEXPERT w Podsdam, Brandemburg, Dessau:

  • oględziny pojazdów pokolizyjnych i powypadkowych
  • opiniowanie powypadkowych szkód komunikacyjnych
  • wycena wartości szkód powypadkowych
  • kosztorysy napraw powypadkowych
  • wycena wartości rynkowej pojazdów powypadkowych i wraków pojazdów
  • ocena stanu technicznego  pojazdów powypadkowych
  • wycena szkód całkowitych
  • weryfikacje napraw powypadkowych
  • weryfikacje istniejących kosztorysów i opinii technicznych
  • inne –na życzenie Klienta

 
  Wycena szkód komunikacyjnych  – Powypadkowe opinie techniczne – Wypadek samochodowy: Niemcy, Podsdam, Brandemburg, Dessau